Xidmətlərimiz

İnşaat & Mühəndislik

Baş podratçı funksiyasının yerinə yetirilməsi

Sənaye, mülki və ictimai obyektlərin tikintisi

Torpaq işləri

Dəmir-beton, metal, ağaç konstruksiyaların hazırlanması və quraşdırılması

Bəzək tamamlama işləri

Daxili və bayır mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrin qurulması

 

“Global Interiors Group” şirkəti çertyojların hazırlanmasından tutmuş, rəsmi qurumlardan tikinti üçün icazə alınmasına qədər bütün inşaat işlərinin həllini öz üzərinə götürür.